Convocatoria Asemblea Xeral do 15 de maio de 2018

Imprimir silbibeinavea - 25-Abril-2019 - 17:06:07 

CONVOCATORIA
No uso das atribucións que me outorgan os Estatutos da Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea, por medio da presente, convoco a todos os asociados para que asistan á celebración da Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará no Salón de Plenos do Concello de A Pobra de Trives, sito no Paseo de San Roque - 4, o martes día 15 de maio, ás 18:30 horas en 1ª convocatoria e, ás 18:40 horas en 2ª convocatoria, para tratar os asuntos que se inclúen na seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2. Aprobación, se procede, das contas do exercicio 2017.
3. Aprobación, se procede, do informe anual de avaliación e seguimento.
4. Informe situación Leader.
5. Estado de situación das cotas dos socios e comunicación de altas e baixas.
6. Informe Presidencia.
7. Rogos e preguntas.

En A Pobra de Trives, a 27 de abril de 2018
O Presidente


Asdo: Francisco Magide Bizarro

 

 

 

ASEMBLEA XERAL DA ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL SIL-BIBEI-NAVEA


 
A Asociación Sil-Bibei-Navea, ten como ámbito de actuación os concellos de Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil, A Teixeira, Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Pobra de Trives, San Xoán de Río, Viana do Bolo e Vilariño de Conso, na provincia de Ourense.
  • A Teixeira
  • A Pobra de Trives
  • Castro Caldelas
  • Chandrexa de Queixa
  • Manzaneda
  • Montederramo
  • Parada de Sil
  • Viana do Bolo
  • Vilariño de Conso
  • San Xoán de Río
VisualQ
Política de Cookies

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar