Convocatoria Xunta Directiva do 22 de novembro de 2018

Imprimir silbibeinavea - 25-Abril-2019 - 17:46:55 

CONVOCATORIA

Pola presente convócase a todos os membros da xunta directiva da Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil - Bibei -Navea á sesión ordinaria que se celebrará na sede da asociación, sita na Praza do Reloxo, 11 no concello de A Pobra de Trives, o XOVES día 22 de NOVEMBRO, ás 18:30 horas en 1ª convocatoria e, ás 18:40 horas en 2ª convocatoria, para tratar os asuntos que se inclúen na seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores.
2. Proposta e aprobación, se procede, da previsión de gastos da submedida 19.4. Custes correntes e animación e promoción territorial, correspondentes á anualidade 2019, para a súa posterior autorización por parte de Agader.
3. Traspaso de fondos, se procede, da submedida 19.4 á submedida 19.2. para a convocatoria 2019-2020.
4. Estado de situación das cotas da Asociación.
5. Informe Presidencia.
6. Rogos e preguntas.

En A Pobra de Trives, a 16 de novembro de 2018
O presidente


Francisco Magide Bizarro

 

 

 

 

XUNTA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL SIL-BIBEI-NAVEA


 
A Asociación Sil-Bibei-Navea, ten como ámbito de actuación os concellos de Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil, A Teixeira, Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Pobra de Trives, San Xoán de Río, Viana do Bolo e Vilariño de Conso, na provincia de Ourense.
  • A Teixeira
  • A Pobra de Trives
  • Castro Caldelas
  • Chandrexa de Queixa
  • Manzaneda
  • Montederramo
  • Parada de Sil
  • Viana do Bolo
  • Vilariño de Conso
  • San Xoán de Río
VisualQ
Política de Cookies

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar